suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)

Understöd för slopande av oljeuppvärmning i byggnader

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Understöd kan beviljas kommuner för kostnader som föranleds av att oljeuppvärmningssystemet i en kommunalt ägd byggnad slopas och uppvärmningsformen ändras till andra uppvärmningssystem. Det nya byggnadsspecifika uppvärmningssystemet får inte använda fossila bränslen.

Understödet beviljas i enlighet med en kostnadskalkyl som grundar sig på en plan. Till de kostnader som ligger till grund för understödet godkänns sedvanliga planerings-, rivnings-, återvinnings-, anordnings- och installationskostnader för ändring av uppvärmningssystemet, inklusive kostnader för byggande av anslutning, för styrnings- och automationssystem och för avlägsnande av oljecisterner.

Understöd kan ansökas för kostnader som har uppstått från och med den 1 juni 2020.

Gör så här

Understödet kan sökas året runt.

Läs mer om understöd och understödets förutsättningar i sökningsanvisning som finns på understödets webbplats (på ara.fi).

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFinansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)
Ansvarig för tjänstenFinansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)
Uppdaterad: 20.1.2021