suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Understöd för invånarnära andelslagsboende

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Genom Understöd för invånarnära andelslagsboende stödjer ARA grundandet av invånarnära bostadsandelslag och pilottestning av en modell för bostadsandelslag.

I korthet: invånarnära andelslagsboende är en boendeform som innebär att medlemmarna i andelslaget tillsammans fattar beslut om ärenden som berör boendet. Ett invånarnära bostadsandelslag är ett gemensamt boende där andelslaget är en demokrati ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Understöd kan sökas

  • av invånarnära bostadsandelslag som redan har registrerats

samfund som består

  • av fysiska personer och som ämnar grunda ett bostadsandelslag
  • andra samfund som ämnar grunda ett invånarnära bostadsandelslag.

Enligt 7 § i statsunderstödslagen kan understöd endast beviljas en sökande om understödet är nödvändigt för att projektet ska kunna genomföras.

Ytterligare information om villkor som gäller understöd finns i sökanvisningen.

Servicen tillhandahålls av

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)

Ansvarig för tjänsten

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)
Ansvarig för texten: Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)
Uppdaterad: 23.3.2022