suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)

Understöd för invånarnära andelslagsboende

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Genom Understöd för invånarnära andelslagsboende stödjer ARA grundandet av invånarnära bostadsandelslag och pilottestning av en modell för bostadsandelslag.

I korthet: invånarnära andelslagsboende är en boendeform som innebär att medlemmarna i andelslaget tillsammans fattar beslut om ärenden som berör boendet. Ett invånarnära bostadsandelslag är ett gemensamt boende där andelslaget är en demokratisk organisation vars intäkter och kapital tillhör medlemmarna.

Mer information om understöd på webbplatsen.

https://www.ara.fi/sv-FI/Lan_och_bidrag/Andra_understod/Understod_for_invanarnara_bostadsandelslag

För vem och på vilka villkor

Understöd kan sökas

  • av invånarnära bostadsandelslag som redan har registrerats

samfund som består

  • av fysiska personer och som ämnar grunda ett bostadsandelslag
  • andra samfund som ämnar grunda ett invånarnära bostadsandelslag.

Enligt 7 § i statsunderstödslagen kan understöd endast beviljas en sökande om understödet är nödvändigt för att projektet ska kunna genomföras.

Ytterligare information om villkor som gäller understöd finns i sökanvisningen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFinansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)
Ansvarig för tjänstenFinansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)
Uppdaterad: 18.9.2020