suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Understöd för hantering av vattnet i städerna och minskning av skadliga ämnen (förvaltningsplaner)

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Understöd för utarbetande av integrerade förvaltningsplaner för stadsvatten kan sökas från NTM-centralen i Södra Savolax under tiden 14.8.–13.10.2023. Syftet med understödet är att minska utsläppen av skadliga ämnen som hamnar i vattendragen med hjälp av integrerade förvaltningsplaner för stadsvatten.

Understödet kan beviljas för projekt där man utarbetar lokalt integrerade förvaltningsplaner fö ...

Gör så här

Finansiering ansöks genom en bidragsansökan och måste åtföljas av en mer detaljerad projektplan på upp till 10 sidor.

Ansökningsblanketten för det ansökta understöd fylls i, undertecknas, sparas och skickas som bilaga till NTM-centralens allmänna elektroniska transaktionsformulär. NTM-centralen i Södra Savolax väljs som byrå och "Hantering av stadsvatten och minskning av skadliga ämnen" är skrivet som ämne. Ansökan kan också skickas till NTM-centralen i Södra Savolax per e-post eller post.

För mer detaljerad information om understödet och hur du ansöker om det, se ansökningsförfarandet och och anvisningarna för att fylla i ansökan.

Ansökningstiden går ut 13.10.2023. Ansökningarna ska lämnas skriftligen till NTM-centralen i Södra Savolax senast kl. 16.15 på den sista ansökningsdagen. Ansökningar som inkommit efter tidsfristen för inlämnande av ansökningar tas inte upp till behandling.

För vem och på vilka villkor

Understödet är diskretionära och beviljas inom den budget som avsatts av miljöministeriet.NTM-centralen i Södra Savolax ordnar en riksomfattande utlysning av understöd.

Understödsmottagare

Understöd kan beviljas kommuner, samkommuner och deras ägda företag och andra kommunalt ägda aktörer, föreningar, företag och andra sammanslutningar med undantag av statliga ämbetsverk och inrättningar. Understöd kan inte beviljas privatpersoner.

Tjänsten är kostnadsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Statsrådets förordning om statsunderstöd för projekt som gäller hantering av vattnet i städerna och minskning av skadliga ämnen i det åren 2020‒2025

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Södra Savolax

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 19.6.2023