suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)

Understöd för äldreanpassning av ARA-hyresbostäder

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

ARA beviljar understöd för renovering av ARA-hyreshus och -hyresbostäder så att de blir tillgängliga och bättre lämpade för äldre. Understöd beviljas under år 2020-2022.

Förutsättningar för att beviljas understöd

Läge: ARA-hyresbostäder som repareras måste belägna i de områdena med minskande befolkning, i tätorter av kommunerna, nära servicen.

Bostäder: Objekten som ska renoveras ska vara bostäder som är finansierat med arava- och/eller räntestödslån.

Efterfrågan: Understöd kan beviljas endast för reparation av sådana bostäder, som det enligt bedömning kan finnas efterfrågan på också i framtiden.

Bostadsanvändning: hyreshuset och bostäderna används för boende minst 10 år efter att understöd beviljats.

Övrigt stöd:om ARA har beviljat tillgänglighetsunderstöd för objektet, kan detta understöd inte beviljas.

Mer information om understöd på webbplatsen.

https://www.ara.fi/sv-FI/Lan_och_bidrag/Understod_for_aldreanpassning_av_ARAhyresbostader

Gör så här

Ytterligare information om villkor som gäller understöd finns i sökanvisningen.

För vem och på vilka villkor

Understöd beviljas i enlighet med förutsättningarna i 7 § i statsunderstödslagen (688/2011).

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFinansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)
Ansvarig för tjänstenFinansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)
Uppdaterad: 28.10.2021