suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation: Jakobstads social- och hälsovårdsverket

Undersökningsresultat

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst
Område: Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tjänsten erbjuds på: svenska, finska

Dina undersökningsresultat ger vi ut efter att din läkare sett och godkännt dina resultat enligt följande:

Resultaten får du aldrig direkt från laboratoriet eller röntgen. Vissa resultat blir klara samma dag. Resultat från odlingar kommer efter 2 - 3 dagar, bl.a. urinprov och bakterieodlingar. Resultat från undersökningar som sänts till annat laboratorium kommer efter ca 1 - 2 veckor.

Mina Kanta -sidor

Du kan numera kontrollera dina resultat och läsa din patientjournal via Mina Kanta-sidor. Resultaten finns där 7 - 14 dagar efter att enheten fått dina svar. Via Mina Kanta-sidor kan du kontrollera svaren varje dag dygnet runt. Ifall du ändå behöver prata med någon om dina resultat så kan du kontakta enligt nedan. Observera att INR-svaren syns i Mina Kanta, men inte Marevan-doseringen.

Mödra-, preventiv- och barnrådgivning

Vi meddelar inte automatiskt dina undersökningsresultat utan du ska ringa och höra svaren ifall du inte har inbokat ett besök. Ring kl. 9 - 14 till mödra- och barntelefonrådgivningen.

Hvc-mottagningar

Vi meddelar inte automatiskt dina undersökningsresultat utan du ska ringa och höra svaren ifall du inte har inbokat ett besök. Ring kl. 10 - 16 till telefonrådgivningen. Livsstilsrådgivningen och diabetesmottagningen ger resultaten vid besök, på telefontiden eller enligt överenskommelse. Länk till kontaktuppgifterna finns i högra kanten.

Avdelningar och polikliniker

Då du har vistats på en avdelning eller besökt en poliklinik ska du kontakta dem under deras telefontid, se avdelningarnas eller poliklinikernas portalsidor. På fysiatriska polikliniken får du eventuella röntgensvar genom att läkaren ringer upp eller sänder dig ett brev. Svar på laboratorieundersökningar kan ibland ges av sjukskötaren på telefontiden. Länk till enheternas kontaktuppgifter finns i högra kanten.

Inom hemvården får du dina svar av hemvårdens sjukskötare.

Resultat från INR-undersökningar med Marevan-dosering får du alltid hem per brev. INR-skötaren ringer dig om doseringen ändras. Ifall du vill veta svaret och doseringen samma dag som provet tagits kan du ringa till telefonrådgivningen.

Resultat från endoskopiundersökningar får du direkt av läkaren och om provbitar har tagits får du brevsvar inom 2 - 3 veckor.

Resultat från EEG- och ENMG-undersökningar får du av läkaren vid ett besök, per brev eller telefon.

Obs!

Vi ger inte ut resultaten på jourtid (kvällar, nätter, helger).


För vem och på vilka villkor

Dina undersökningsresultat ger vi ut efter att din läkare sett och godkännt dina resultat.


Servicen tillhandahålls av: 
Jakobstads social- och hälsovårdsverket