suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Undersökningar under graviditeten

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Urinprov

Vid varje rådgivningsbesök tas ett urinprov i vilket man undersöker socker och äggvita i urinen. Socker eller äggvita utsöndras inte normalt i urinen under en graviditet. Ett bakterieprov av urinen tas genast i början av graviditeten. Med hjälp av undersökningen kontrolleras att den gravida modern inte har en urinvägsinfektion.

Hemoglobin

Med ett blodprov som tas från fingerspetsen kontrollerar man moderns hemoglobinvärde minst tre gånger under graviditeten. Hemoglobinet är blodets röda färgämne, det transporterar syre till cellerna. Normalvärdena av kvinnors hemoglobin är 117-155 g/l. Om hemoglobinvärdet är under 115 g/l rekommenderas järntillskott.

Hemoglobinet sjunker mest under mitten av graviditeten eftersom vätskemängden i blodet hos modern ökar men antalet blodceller inte ökar i samma mån.

Blodtryck och vikt

Vid rådgivningen mäter man moderns blodtryck och vikt. Blodtrycket får inte överstiga värdet 140/90 under en längre tid. För normalviktiga (BMI 20-25) rekommenderas en viktökning på 11,5-16 kg. För underviktiga (BMI 18,5-19,9) rekommenderas en viktökning på 12,5-18 kg. Om BMI är 26-28 får vikten stiga med 7-11,5 kg. Om den gravida modern har fetma (BMI > 29) bör vikten inte stiga med mer än 6-8 kg under graviditeten. I början av graviditeten brukar viktökningen vara ganska liten. Under mitten och slutet av graviditeten rekommenderas att viktökningen hålls under 500 g/vecka.

Blodgrupp

Vid det första laboratorietestet på rådgivningen undersöks moderns blodgrupp och blodets Rhesus-faktor (Rh-faktor). Blodgruppen och blodets Rh-faktor är viktiga att veta ifall man måste ge modern blod eller blodkomponenter under förlossningen.

Rh-faktorn är också viktig att känna till med tanke på barnets hälsotillstånd. Om modern är Rh-negativ och barnet har ärvt av pappans Rh-positivitet, kan moderns immunsystem under graviditeten börja bilda antikroppar mot barnets Rh-faktor. Hos Rh-negativa mammor undersöks Rh-antikroppar genom blodprov under graviditeten. Man fastställer även fostrets blodgrupp hos Rh-negativa mödrar. Om fostret är Rh-positivt får modern en injektion av anti-D-immunoglobulin vid rådgivningen.

B-hepatit, HIV och kardiolipin

I början av graviditeten undersöker man genom laboratorieprov också om blodet innehåller B-hepatit, HIV eller kardiolipin. B-hepatit är en leverinfektion som kan smitta till barnet under graviditeten eller vid förlossningen. Med HIV-provet undersöker man om modern har...

För vem och på vilka villkor

Gravida kvinnor

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 4.12.2019