suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kristinestads stad

Underhållsbidrag

  • Tjänst
  • Kristinestad
  • Offentlig tjänst

Föräldrar till barn under 18 år kan vid skillsmässa avtala om underhåll. Avtalet bör göras skriftligt och ges för fastställande till barnatillsyningsmannen i barnets hemkommun. Om barnet inte bor i Finland, fastställs avtalet i den underhållsskylldiges hemkommun. I ärendet ger kommunens barnatillsyningsman råd och hjälp.

Underhållsbidrag kan också fastställas med beslut i domstol. Fastställt underhållbidrag kan ändras, om de ekonomiska förhållandena väsentligt förändras.

Om underhållesbidraget blir lägre än underhållsstödet eller om den underhållsskylldige inte har betalningsförmåga tryggas barnets underhåll av FPA:s underhållsstöd. Underhållsstödet skall sökas separat från FPA.

Barnatillsyningsman Anette Hakala tel. 06-2216221

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Som föräldrar till ett barn under 18 år kan ni vid separation avtala om underhållet för ert gemensamma barn. Överenskommelsen ska göras skriftligt och lämnas in till barnatillsynsmannen i barnets hemkommun för godkännande. Om barnet inte är bosatt i Finland, godkänns överenskommelsen i den underhållsskyldiges hemkommun. Råd och hjälp fås av kommunens barntillsyningsman.

Underhållsbidraget kan även godkännas genom domstolsbeslut. Beloppet av ett godkänt underhållsbidrag kan ändras om förhållandena förändras på ett väsentligt sätt.

Om underhållsbidraget är för litet eller om du som underhållsskyldig inte förmår betala bidraget, tryggas underhållet för barnet med underhållsstöd från FPA som ska sökas separat av barnets vårdnadshavare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKristinestads stad
Ansvarig för tjänstenKristinestads stad
Område Kristinestad
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kristinestads stad
Uppdaterad: 2.3.2020