suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Ultraljudsundersökningar och screening under graviditeten

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Åbo stad
Område: Åbo
Tjänsten erbjuds på: finska

Ultraljudsenheten vid mödravården kompletterar verksamheten vid mödrarådgivningsbyråerna och betjänar alla gravida kvinnor från Åbo. Enheten utför främst screeningsundersökningar under graviditeten. Alla screeningsundersökningar under graviditeten är frivilliga.

Gravida kvinnor har möjlighet att delta i två avgiftsfria ultraljudsundersökningar. Den ena utförs i början och den andra i mitten av graviditeten. Screening av kromosomavvikelser hos fostret sker i första hand i form av ett dubbeltest i början av graviditeten och i andra hand i form av en blodscreening. Den blivande mamman måste således avgöra om hon ska ta del i ultraljudsundersökningarna och/eller en fosterscreening av kromosomstörningar hos fostret eller om hon överhuvudtaget ska ta del i någondera av dessa undersökningar. Enheten utför också gynekologiska ultraljudsundersökningar.


För vem och på vilka villkor

för gravida

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Servicen tillhandahålls av: 
Åbo stad