suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Tvåspråkig undervisning

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Eleverna väljs till den tvåspråkiga utbildningen utifrån ett lämplighetstest. Det går inte att förbereda sig för testerna. Anmälan till testet sker genom att man fyller i en blankett för lämplighetstestet. Blanketten finns på skolans webbplats.

Det finns även privata och statliga skolor i Helsingfors där man helt eller delvis kan studera på ett främmande språk. Studierna i dessa skolor inleds i allmänhet i skolans egen förskola eller i skolans eget daghem. En del skolor har en terminsavgift.

För vem och på vilka villkor

Eleverna väljs till den tvåspråkiga utbildningen utifrån ett lämplighetstest.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande utbildningen är utbildning i enlighet med läroplanen, som stöder elevernas utveckling som människor och medlemmar i samhället samt lär ut nödvändiga kunskaper och färdigheter. Den ger alla samma behörighet till fortsatta studier på andra stadiet.

Barn som stadigvarande bor i Finland blir läropliktiga det år de fyller sju år. Läropliktigheten upphör när de har avlagt lärokurserna i den grundläggande utbildningen eller när det har gått tio år sedan läroplikten började. Läroplikten kan förlängas på grund av en skada eller sjukdom. Vuxna kan avlägga den grundläggande utbildningens lärokurser till exempel på ett vuxengymnasium eller en folkhögskola och ett arbetarinstitut.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenFostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 25.5.2022