suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Tullklarering av gåva

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Område

nationell
Tjänsten erbjuds på finska, svenska

Om en gåva eller någon annan försändelse som anländer till dig måste förtullas, dvs. tullklareras, får du information om detta av transportbolaget. Gåvan kan levereras till dig först efter att du gjort tullklareringen och betalat den eventuella importskatten.

Gåvans innehåll, värde och avsändarland påverkar om den måste tullklareras. En gåva från en privatperson till en annan är inte tull- eller skattebelagd om gåvans värde är 45 euro eller mindre och om den skickas utifrån EU:s tull- och skatteområde eller utanför EU:s skatteområde. Undantag är exempelvis alkohol- och tobaksgåvor som ska förtullas oberoende av deras värde. Gåvor som har skickat inom EU:s tull- och skatteområde behöver inte anmälas till Tullen.


Gör så här

En gåva som skickats som postpaket kan förtullas på webben via Tullens importförtullningstjänst. Om du inte kan eller vill använda tjänsten kan du ge någon annan fullmakt att göra förtullningen på nätet för dig.

På webben kan du dock inte förtulla vissa varor, såsom begränsade vapen. Sådana här postförsändelser kan förtullas på närmaste tullkontor.

En fraktförsändelse ska tullklareras vid det tullkontor som ligger närmast varan.

Fråga fraktföraren var varan finns lagrad. Du kan tullklarera gåvan själv eller ge en annan person eller ett speditionsföretag fullmakt att göra klareringen.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Servicen tillhandahålls av: 
Tullen