suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Tullklarering av flyttsaker

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Då du flyttar till Finland från utlandet ska du tullklarera dina flyttsaker, alltså tulla dem vid den tull dit eller inom vars område dina flyttsaker anländer i Finland. Du gör tullklareringen, eller tullanmälan, med SAD-blanketten.

Även fordon som införs som flyttsaker ska tullklareras om du flyttar från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller från EU:s tullområde men utanför skatteområdet ska det tullklareras.

Du kan befullmäktiga exempelvis en speditionsfirma att tillklarera flyttsakerna för din del. En person som flyttar från EU:s tull- och skatteområde behöver oftast inte göra någon anmälan till Tullen.

Om du gör tullklareringen själv ska du kolla upp i kontaktinformationen på Tullens webbplats vilket som är ditt närmaste tullkontor som erbjuder kundtjänst.

Bekanta dig på Tullens webbplats med importbegränsningarna och anvisningarna innan flytten. Om du anländer till Finland som studerande ska du läsa anvisningarna för studerande.

Gör så här

Flyttsakerna är oftast tullfria och skattefria. Bekanta dig närmare med våra anvisningar för flyttare på Tullens webbplats.

För tullklareringen av flyttsakerna behöver du följande dokument:

  • SAD-blankett, som du kan skriva ut på Tullens webbplats under Blanketter
  • blankett nr 45r (försäkran om förutsättningarna för skattefrihet och tullfrihet av varor som förts in som flyttsaker)
  • en lista på flyttsakerna på en allmän nivå (t.ex. 20 kg kläder, en säng, kärl osv.)
  • handlingar på basis av vilka förutsättningarna för tullfrihet och skattefrihet kan konstateras. Ofta räcker det med ett arbetsintyg eller annat bevis på att man bott utomlands.
  • eventuella tillstånd, t.ex. om du har ansökt om tillstånd till att importera flyttsaker i förväg eller om du t.ex. har vapen i dina flyttsaker och du har ansökt om importtillstånd för dem.

Om det finns med varor som omfattas av importrestriktioner eller andra flyttsaker som inte är tullfria eller skattefria flyttsaker (t.ex. alkohol), ska man dock ange dem med egna varukoder.

Tullen kan vid behov begära även andra handlingar och utredningar.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTullen
Ansvarig för tjänstenTullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 23.4.2020