suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Tulldeklaration för personkunder

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst
Område nationell
Tillgängliga språk finska, svenska

När du tar emot en gåva eller en annan förändelse från ett område utanför EU eller från EU:s tullområde men utanför skatteområdet ska du vanligtvis tullklarera försändelsen och betala importskatter. Om försändelsen ska förtullas informerar alltid Posti eller transportbolaget dig om detta.

Välj lämpligt förtullningssätt:

  • Förtulla på nätet i Tullens deklarationstjänst för import. Tjänsten är avgiftsfri och alltid tillgänglig. Om du inte kan eller vill använda tjänsten kan du ge någon annan fullmakt att göra förtullningen på nätet åt dig.
  • Köp en tulldeklaration av ett speditionsföretag eller Posti. Transportbolaget ger instruktioner och mera information.
  • Gör förtullningen vid Tullens verksamhetsställe.

Gör tulldeklarationen och betala eventuella skatter inom den tid som transportbolaget uppgett. Annars återsänder bolaget din försändelse till avsändaren.


Gör så här

Så här gör du en förtullning eller en tulldeklaration

1. Förtullning på nätet

Logga in i förtullningstjänsten med dina nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Du behöver dessutom ett finländskt personnummer. Om du inte kan logga in, kan du ge någon annan fullmakt att göra förtullningen åt dig.

Anvisningar för hur du använder förtullningstjänsten finns i tjänsten.

Välj som betalningssätt för eventuella tullar och skatter nätbank, kortbetalning (Visa debit/credit och MasterCard debit/credit) eller mobilbetalning.

När du har gjort förtullningen och betalar tullavgifterna, levereras din försändelse direkt till dig eller till Postis uthämtningsställe som du väljer.

I förtullningstjänsten får du beslutet om överlåtelse av fraktförsändelsen. Skicka den till den som transporterar försändelsen så kan försändelsen överlåtas eller levereras till dig från lagret.

Alla försändelser kan inte förtullas på nätet.

Importen av vissa varor har begränsats eller importen kräver tillstånd. Dessa försändelser kan förtullas vid tullkontoret eller köpa förtullningen som en tjänst hos ett speditionsföretag eller Posti.

1. Förtullning vid tullkontor

Du kan förtulla en postförsändelse vid vilket tullkontor som helst som sköter postförtullningar. Kontrollera alltid på förhand öppettiderna för tullkontor som förtullar postpaket.

Du kan förtulla fraktförsändelser endast vid det tullkontor som är närmast varan och som tillhandahåller kundservice. Fråga vid behov transportbolaget var din försändelse lagras.

Ta med dig

  • ankomstavi
  • orderbekräftelse, faktura eller kvitto
  • identitetsbevis och andra eventuella dokument gällande försändelsen

Som betalningsmedel fungerar kontanter, bankkort, Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro och check.

Observera att du inte kan ta med dig din försändelse från Tullen, eftersom den finns i Postis eller transportbolagets lager.

Posti levererar din försändelse direkt till dig eller till Postis uthämtningsställe du väljer, när du har förtullat försändelsen och betalat importskatterna (tullavgifterna).

Fraktföraren kan överlåta din försändelse först när denne fått beslutet om överlåtelse från förtullning av dig.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

När du tar emot en försändelse eller en gåva ska du i vissa fall betala importskatter för dessa.

Tjänsten är avgiftsfri.

När du tar emot en försändelse eller en gåva ska du i vissa fall betala importskatter för dessa.


openptv_serviceView_serviceProducerInfo: 
Tullen