suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Österbottens räddningsverk

Trygghetstelefontjänst

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Österbottens räddningsverk producerar trygghetstelefontjänster dygnet runt i Vasa, Korsholm, Malax och Närpes. Producerandet av tjänsten grundar sig på ett avtal som ingåtts med staden/kommunen i fråga. Trygghetstelefonfunktionerna hör till räddningsverkets stödtjänster och äventyrar inte de lagstadgade uppgifterna, men skapar synergi för olika sektorer.

Trygghetstelefontjänsten stöder boende hemma. Med trygghetsarmbandet får du kontakt dygnet runt med den central som tar emot larmen. När situationen så kräver larmar centralen en ambulans för att hjälpa. Trygghetstelefonen beställs via stadens/kommunens social- och hälsovårdsväsende, som ansvarar för att ordna tjänsten.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÖsterbottens räddningsverk
Ansvarig för tjänstenÖsterbottens räddningsverk
Område Korsholm, Malax, Närpes, Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Österbottens räddningsverk
Uppdaterad: 30.12.2019