suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands välfärdsområde

Tryggande av underhållsbidrag för barn

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Tryggande av underhållsbidrag för barn är en tjänst som erbjuds av barnatillsyningsmän och som är avsedd för barnfamiljer som genomgår eller har genomgått skilsmässa och som bor isär. Under mötena hörs föräldrarnas åsikter och diskuteras olika alternativa lösningar. Man strävar efter en öppen diskussion om familjens situation och om identifiering av riskfaktorer, och beaktar dem i avtalsförhandlin ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Tryggande av underhåll för barnet är en service avsedd för barnfamiljer som genomgår eller har genomgått skilsmässa eller som bor isär. Även föräldrar till placerade barn har ärenden hos barnatillsyningsmannen i frågor gällande underhållsavtal. En ung person som har fyllt 18 år kan vara klient hos barnatillsyningsmannen i frågor gällande utbildningsbidrag.

Om underhåll för barn regleras i lagen om underhåll för barn 704/1975.

Servicen tillhandahålls av

Västra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 3.12.2023