suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Träningskurser för nya närståendevårdare

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Målet med träningskursen är att ge dig stöd i din uppgift som närståendevårdare. Vi behandlar till exempel frågor kring närståendevårdarens ställning och samarbetet mellan Helsingfors stad och närståendevårdaren. Vi går också igenom grunderna för assistans och omvårdnadsarbete. Du får information om de stöd som finns för närståendevårdaren och om frågor som påverkar närståendevårdarens välbefinnan ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Kommunens skyldighet att ordna utbildning för närståendevårdare som ingått ett avtal om närståendevård. Utbildningen riktas i första hand till nya närståendevårdare.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 28.3.2023