suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Trafiklärare

  • Yrkeskvalifikation
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

För att få arbeta som trafiklärare behöver du ett trafiklärartillstånd som beviljas av Traficom. Ett trafiklärartillstånd ger dig rätt att ge förarutbildning för körkort i kategori B. Behörighet för övriga kategorier ska bevisas separat.

Gör så här

Lämna din ansökan till Ajovarmas serviceställe. Bifoga till ansökan:

ett intyg över att du har slutfört de obligatoriska examensdelar som gäller arbetsuppgifterna i en bilskola och arbetet som trafiklärare inom specialyrkesexamen för trafiklärare eller Traficoms beslut om behörighet som grundar sig på kompetens som förvärvats i en annan EU- eller EES-stat,

ett högst sex månader gammalt läkarutlåtande om att de medicinska kraven för grupp 2 uppfylls, om du inte har ett körkort i grupp 2, eller ett omfattande läkarutlåtande som beaktar faktorer som hänför sig till åldrandet om du har fyllt 68 år.

Beslutet om trafiklärartillstånd fattas hos Traficom. Om du kan beviljas trafiklärartillstånd, får du tillståndet på posten inom cirka två veckor.

Ett trafiklärartillstånd gäller i fem år åt gången eller två år, om du har fyllt 68 år.

För vem och på vilka villkor

Mer information på Traficoms websidor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

30€

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 20.12.2019