suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Trafikens kundservice

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Trafikens kundservice är Trafikledsverkets, NTM-centralernas och Fintraffics gemensamma rikstäckande rådservice gällande ärenden om landsvägar, järnvägar och vattenfarleder.

Man kan ge respons, ställa frågor och ge förslag samt göra anmälan gällande trafikleder.

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Birkaland

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Birkaland, Väylävirasto, NTM-centralen i Sydöstra Finland

Ansvarig för tjänsten

Närings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 28.9.2021