suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kultur- och fritidssektorn, Helsingfors stad

Trådlös internet, WLAN

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Helsingfors stad erbjuder WLAN inomhus- och utomhusstationer i stadens centrum och t.ex. på bibliotek.

Gör så här

Handlingar kan begäras för påseende per e-post, telefon, brev eller genom att själv besöka stället.

För vem och på vilka villkor

För att ta del av handlingarna i myndighetens lokaler uppbärs i huvudsak ingen avgift. Kopiering kan vara avgiftsbelagt.

Servicesedel kan användas vid tjänsten.

Kunnan konserniyhteisö Helsingin konserni 0201256-6

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Myndighetsverksamheten och dess handlingarna är i regel offentlig. Handlingarna är alltså offentliga, om inte annat bestäms i lagen. Om handlingen är hemlig, är myndigheten skyldig att motivera beslutet om hemlighållande. Dessutom har alla i huvudsak rätt att få information om handlingar som gäller dem själva, även om det i lagen skulle ha bestämts att de ska hemlighållas.

Myndigheten ska ordna dokumentförvaltningen så att medborgarna enkelt får tillgång till handlingarna och informationen i dem. I material- och informationstjänsten håller dokumentförvaltning handlingar tillgängliga för allmänheten och bistår vid användningen av arkiven.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenKultur- och fritidssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kultur- och fritidssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 6.7.2022