suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Trädfällning

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

På en tomt eller byggplats kan träd fällas en gång utan tillstånd av byggnadstillsynen när samtliga följande villkor uppfylls:

–Det fälls högst fem träd och det finns träd kvar på tomten även efter fällningen.

–Detaljplanen innehåller inga skyddsbestämmelser för träd.

–Träden växer inte på en sådan del av tomten där det enligt detaljplanen ska finnas träd.

–Träden är inte landskapsbildsmässigt betydande, till exempel ståtliga gamla solitärträd, trädgrupper, trädalléer eller motsvarande, vars

försvinnande skulle göra miljön avsevärt mycket fattigare.

–Grannens samtycke fås för att fälla träd som växer på gränsen.

Om de ovan nämnda villkoren inte uppfylls behövs tillstånd för fällning. Tillstånden söks elektroniskt via Lupapiste.

Läs mer i anvisningen Trädfällning på tomter.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 20.9.2020