suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Tolkningstjänst

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Sjundeå kommun
Område: Sjundeå
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Inom hälso- och sjukvården har man rätt att uträtta ärenden och få service på finska eller svenska. Dessutom bör kommunen och samkommunen se till att nordiska medborgare kan använda sitt eget språk – finska, danska, isländska, norska eller svenska – inom hälso- och sjukvårdstjänster. Vid behov ska man se till att nordiska medborgare får behövlig tolknings- och översättningshjälp.

Kommunen har ingen lagstadgad skyldighet att ordna tolkningstjänster för övriga personer, men kommuner kan efter eget övervägande ordna tjänster för tolkning även till andra språk.

Personer med funktionsnedsättning har lagstadgad rätt att få de tolkningstjänster de behöver, till exempel tolkning till teckenspråk.


Gör så här

Om du har behov av tolkningstjänst, ska du boka en tid till den behövliga tjänsten och meddela om behovet av tolk, så att tolkningstjänsten kan ordnas.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Servicen tillhandahålls av: Semantix (köpt tjänst eller annat avtalsförhållande)