suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Toivo-teamets mottagning

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Toivo-teamet hjälper dig som har risk att få en bestående kronisk smärta.

Smärtan kan vara komplicerad och begränsa ditt liv. Utöver den kroppsliga symptomen är smärtan ändå ofta kopplad till andra faktorer.

Ett team på hälsovårdscentralen bestående av 1 - 2 läkare, 2 fysioterapeuter och 2 sjukskötare gör en handlingsplan. Vanligen krävs också bedömning och besök till eller kontakt med andra sakkunniga. Kan t.ex. vara fysiater, socialarbetare, TE-byrån, psykolog, mentalvård eller beroendeklinik. Dessa tas vid behov med i teamet. Dessutom har vi nära samarbete med smärtrehabiliteringen.

Gör så här

Med hjälp av Lintons frågeformulär fångar vi upp dig som ligger i riskzonen. Ifall du får över 50 poäng erbjuder vi hjälp av Toivo-teamet. Du får fylla i frågeformuläret hos fysioterapeuten, men också vid behov hos läkare och övrig vårdpersonal.

Då utredningarna är klara ordnar vi ett möte där vi tillsammans med dig kommer överens om åtgärder för både dig och teamet för att nå målsättningarna.

Vi skriver in målsättningar och åtgärder i vårdplanen, som du får en kopia av. Kontaktpersonen, t.ex. koordinerande sjukskötare håller kontakt med dig under processen tills vi avslutar uppföljningen.

För vem och på vilka villkor

Över 50 poäng i Lintons frågeformulär.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Vi fakturerar enligt gällande taxa.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 28.7.2020