suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Tjänster vid undersöknings- och vårdcentralen för bipolär sjukdom

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Centralen erbjuder konsultationer och tidsbestämda undersöknings- och vårdperioder för patienter med bipolär sjukdom som vårdas inom psykiatri- och missbrukartjänsterna, antingen inom öppenvården eller på ett sjukhus. Patienter utanför psykiatri- och missbrukartjänsterna kan inte remitteras till enheten.

Tyngdpunkterna i verksamheten är diagnostik av bipolär sjukdom och utmanande behandlingar.

Alla vårdperioder är tidsbestämda och de genomförs i samarbete med annan vårdpersonal.

För vem och på vilka villkor

Patienter med bipolär sjukdom som vårdas inom psykiatri- och missbrukartjänsterna antingen inom öppenvården eller på ett sjukhus.

Servicen är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Med mentalvårdstjänster avses verksamhet som strävar efter att förhindra, lindra och vårda psykiska störningar och deras följder. Till mentalvårdstjänsterna hör också förebyggande arbete och att utveckla invånarnas levnadsförhållanden så att de stöder den mentala hälsan.

I praktiken syns mentalvårdstjänsterna bland annat som handledning, rådgivning och psykosocialt stöd för en person som behöver dem. Mentalvårdstjänsterna omfattar också undersökning, vård och rehabilitering av psykiska störningar.

Kommunerna ska se till att mentalvårdstjänster ordnas till exempel via hälsovårdscentraler och socialservicen. Mentalvårdstjänster tillhandahålls också av bland annat sjukvårdsdistrikt, församlingar, organisationer och privata serviceleverantörer. Psykiatrer, psykologer, psykiatriska sjukskötare, såsom depressionsskötare, och mentalvårdare främjar genom sitt arbete det psykiska välbefinnandet och funktionsförmågan. Vården av psykiska sjukdomar kan beroende på fallet ordnas antingen som öppen vård eller institutionsvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenSocial- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 19.5.2022