suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Tjänster vid undersöknings- och vårdcentralen för bipolär sjukdom

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Centralen erbjuder konsultationer och tidsbestämda undersöknings- och vårdperioder för patienter med bipolär sjukdom som vårdas inom psykiatri- och missbrukartjänsterna, antingen inom öppenvården eller på ett sjukhus. Patienter utanför psykiatri- och missbrukartjänsterna kan inte remitteras till enheten.

Tyngdpunkterna i verksamheten är diagnostik av bipolär sjukdom och utmanande behandlingar.

Alla vårdperioder är tidsbestämda och de genomförs i samarbete med annan vårdpersonal.

För vem och på vilka villkor

Patienter med bipolär sjukdom som vårdas inom psykiatri- och missbrukartjänsterna antingen inom öppenvården eller på ett sjukhus.

Servicen är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Psykiatriker, psykologer, psykiatriska sjuksköterskor och depressionssköterskor främjar genom sitt arbete psykiskt välbefinnande och handlingsförmåga. De också undersöker och behandlar mentalsjukdomar och andra störningar i den mentala hälsan.

Till mentalvårdstjänsterna hör också förebyggande arbete och att utveckla invånarnas levnadsförhållanden så att de stöder den mentala hälsan.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 31.5.2020