suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Tjänster inom talterapi

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Talterapi är undersökning, rehabilitering och förebyggande av störningar i språk, tal, kommunikation och röst.

I en talterapeutisk undersökning bedöms klientens kommunikationsförmåga och sådana basfärdigheter som utgör förutsättningar för språkligt umgänge, t.ex. koncentrationsförmåga och interaktion, förmåga att gestalta det hörda och sedda, minnesförmåga, behärskande av språkliga begrepp och talorganens funktion.

Undersökning och planering av terapi förutsätter samarbete mellan olika yrkesgrupper. Talterapeutisk rehabilitering sker främst som enskild terapi men även rehabilitering i smågrupper förekommer.

Gör så här

Till talterapi krävs alltid en remiss. Barn med remiss av rådgivnings- eller skolhälsovårdare eller läkare, vuxna med läkarremiss. Som bilaga skall gärna finnas ett utlåtande från en specialbarnträdgårdslärare, speciallärare eller psykolog.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Talterapin för barn är avgiftsfri. Talterapiavgift för vuxna är 11,50 €/besök.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Talterapi är avsett för barn, unga och vuxna som har talstörningar och/eller svårigheter att förstå tal, röststörningar eller svårigheter att svälja. Talterapin är medicinsk rehabilitering där undersökningar ingår. Syftet med terapin är att hjälpa patienten att kommunicera och fungera i vardagen smidigt och självständigt. Talterapi ges efter behov i perioder som individuell terapi och/eller gruppterapi.

I terapin kan patienten få handledning i att använda hjälpmedel, såsom talapparater. Det är ofta rådgivningsbyrån eller skolhälsovården som hänvisar barn och unga till talterapi. Vuxna kan uppsöka terapi efter ett besök hos en läkare eller skötare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 18.6.2020