suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Tjänster inom klinisk neurofysiologi

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Vid enheten för klinisk neurofysiologi undersöker man det centrala och det perifera nervsystemets samt musklernas sjukdomar. Expertsjukskötarna gör:

  • EEG-registreringar
  • ENMG-undersökningar
  • neurografiundersökningar
  • undersökningar av auditorisk reaktionspotential
  • mätning av känseltröskel

De perifera nervernas funktion undersöks när det förekommer domningar eller smärta som orsakas av nervinklämning eller ryggsjukdom. Vid ett allvarligt tillstånd efter spasticitet eller vid svåra problem med ofrivilliga rörelser använder en specialist i klinisk neurofysiologi EMG-apparatur för att kunna rikta muskelavslappnande s.k. botulinumtoxinbehandling till rätt område för att det bästa möjliga resultatet ska nås i form av en minskning av ofrivilliga rörelser eller, efter att stelheten i den förlamade extremiteten minskat, i form av en förbättring av funktionalitet eller hygieniska aspekter.

EEG-registreringar görs på grund av medvetslöshet och andra anfall, ibland som tilläggsundersökning när man undersöker minnesstörning samt i fråga om barn som tilläggsundersökning vid olika utvecklings-/talrubbningar. Med EEG-registrering undersöks förändringar i hjärnans elektriska verksamhet i vaket tillstånd samt ibland under sömn. De vanligaste orsakerna för remiss för undersökning är anfall och epilepsi eller misstanke om epilepsi, minnesstörningar och i fråga om barn försenad utveckling eller talrubbningar.

Genom ENMG-registrering undersöker man det perifera nervsystemets och musklernas funktion. De vanligaste orsakerna för remiss för undersökning är olika nervinklämningar, sjukdomar i det perifera nervsystemet och muskelsjukdomar samt muskelinflammationer.

För vem och på vilka villkor

Patienter kommer till undersökningsenheten med remiss från en läkare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 19.5.2020