suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Tjänster inom fysioterapi

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

Fysioterapi ges individuellt och i grupp (ex. stroke, mödrar, vattenterapi och rygg-nackgrupper) och alltid på basen av läkarordination. Fysioterapi sker i form av förebyggande verksamhet, samt upprätthållande och förbättrande av individens funktions- och arbetsförmåga.

Fysioterapin samarbetar med barn- och mödrarådgivningen, skol- och företagshälsovården samt bäddavdelningen.

För vem och på vilka villkor

Alltid på basen av läkarordination.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Fysioterapi är medicinsk rehabilitering som syftar till att ta bort smärta och förbättra rörelse-, funktions- och arbetsförmågan. Fysioterapi grundar sig på en intervju med och en undersökning av patienten samt en klinisk slutledning utifrån dessa. Fysioterapi omfattar handledning, rådgivning, terapeutiska övningar och manuell terapi.

I fysioterapin behandlas till exempel smärtor i stöd- och rörelseorganen samt olika rörelse- och belastningsskador. I vården betonas patientens egen aktivitet.

Fysioterapeuten undersöker patientens hållning, bedömer rörligheten och försöker hitta orsaken till problemet. Han eller hon gör upp ett övningsprogram för patienten och handleder och ger råd om övningarna. Fysioterapeuten bedömer också hur behandlingen framskrider vid varje besök.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärpes Stad
Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Närpes
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 11.8.2021