suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Tjänster inom ergoterapi

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Område

Vasa
Tjänsten erbjuds på finska, svenska

Med ergoterapi strävar man efter att förebygga eller korrigera begränsningar i funktionsförmågan samt förbättra individens livskvalitet trots begränsningar. I ergoterapin ingår bedömning av klientens funktionsmöjligheter, genomförande samt rådgivning och handledning både i öppenvård och anstaltsvård.

I ergoterapin bedöms hur klienten klarar av de dagliga funktionerna i sin boendemiljö. Vid behov görs även kartläggande hembesök och på basis av det kan ädrningsarbeten utföras i klientens bostad.

För ergoterapi förutsätts remiss av hälsocentralläkare. Servicen är avgiftsfri för klienten.

Inom ergoterapi för barn stöds, utvecklas och främjas barnets fysiska, psykiska och sociala helhetsutveckling. Inom ergoterapi bedöms barnets funktionsförmåga, praktiska färdigheter, kroppskontroll och visuella gestaltning.

Även för ergoterapi för barn behövs remiss av hälsocentralläkare. Servicen är avgiftsfri för barn.

Ergoterapi ordnas på huvudhälsostationens fysioterapiavdelning på adressen Dammbrunnsvägen 4 (Smedsbyvägen 14-16), 65100 Vasa.


Gör så här

Remiss till ergoterapi med hälsocentralläkares remiss via den egna hälsostationen.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ergoterapi är medicinsk rehabilitering med syfte att främja och upprätthålla patientens funktionsförmåga. En ergoterapeut kan till exempel introducera olika hjälpmedel för patienten och föreslå ändringar i patientens bostad. Ergoterapi kan ges både individuellt och som gruppterapi.


Servicen tillhandahålls av: 
Vasa stad