suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Tjänster för utvecklingsstörda

  • Tjänst
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst

Västra Nylands välfärdsområde ansvarar för tjänsten fr.o.m. 1.1.2023. Länk till välfärdsområdets webbplats.

Med hjälp av tjänsterna strävar man efter att främja utvecklingsstörda personers livskvalitet genom att stöda självständighet och samhälleligt deltagande samt genom att trygga att personerna får den vård och omsorg de behöver.

Särskilt, behövligt stöd kan beviljas bl.a. med stöd av so ...

För vem och på vilka villkor

De nuvarande specialomsorgsdistrikten för utvecklingsstörda Eteva och Kårkulla läggs ned. Tjänsterna, såsom boendeservicen och dag- och arbetsverksamheten, fortsätter oförändrat som en del av Västra Nylands välfärdsområde. För de krävande tjänsternas del avtalar Nylands kommuner sinsemellan om ett gemensamt ansvar. Mer information om förändringen hittar du på https://www.espoo.fi/fi/kepa-uusimaa

Servicen tillhandahålls av

Kyrkslätt kommun

Ansvarig för tjänsten

Kyrkslätt kommun
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 29.3.2023