suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tjänster för personer med utvecklingsstörning

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Tjänsterna för utvecklingsstörda omfattar hemvårdens handledning, anstaltstjänster samt boende- och familjevårdstjänster, dag- och arbetsverksamhetstjänster, understödd sysselsättning och förberedande utbildning samt stöd för närståendevård för personer under 65 år.

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 21.3.2023