suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tjänster för närståendevårdare vid servicecentralen

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Servicecentralen har kamratstödgrupper för närståendevårdare och dem som tar hand om sina anhöriga.

I kamratstödgrupperna kan du diskutera och dela med dig av dina tankar i en förtrolig och trygg miljö. Du får värdefullt kamratstöd samt information och hjälp i vardagen.

Vi tar hänsyn till deltagarnas önskemål och behov. Grupperna leds av utbildade experter eller kamrathandledare.

Du ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 27.5.2023