suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Tjänster för medicinsk rehabilitering

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Syftet med rehabiliteringstjänster är att främja klienters hälsa, arbets- och funktionsförmåga samt att styra mot självständighet. Rehabilitering bygger på klientens resurser och är planmässig verksamhet för att uppnå mål som är viktiga för klienten. Rehabiliteringstjänster ordnas såväl för barn och ungdomar som för personer i arbetsför ålder och för äldre personer.

För vem och på vilka villkor

Individuella rehabiliteringstjänster baserar sig på behov, en bedömning som yrkesutbildade inom Soite gjort samt en rehabiliteringsplan. Gemensamma kriterier för att man ska få terapi styr planering och beslutsfattande i fråga om rehabilitering.

Rehabiliteringstjänsternas avgifter baserar sig på lagstiftningen.

Avgiftsfria tjänster är:

  • rehabiliteringstjänster för personer under 18 år
  • bedömnings- och handledningsbesök
  • gruppbesök
  • rehabilitering för veteraner.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Hälsocentraler och sjukhus ordnar medicinsk rehabilitering som en del av sjukvården. Medicinsk rehabilitering kan vara rådgivning, undersökningar, behandlingar som förbättrar arbets- eller funktionsförmågan, hjälpmedel, anpassningsträning eller rehabiliteringshandledning. Medicinsk rehabilitering kan till exempel ges personer som lider av sjukdomar i rörelseorganen, personer med psykiska problem eller personer med funktionsnedsättning. Syftet med rehabiliteringen är att patienten ska må bättre, förbättra patientens funktionsförmåga och möjligheter att klara sig i arbetet och/eller livet i övrigt.

Patienter vid hälsocentraler, sjukhus och företagshälsovården, vars läkare bedömer att rehabilitering kan ge nytta, kan få medicinsk rehabilitering.

Förutom kommunerna ordnas rehabilitering av FPA, försäkringsbolag och privata vårdgivare. Klientavgifter kan tas ut för rehabiliteringstjänster. FPA kan ersätta en del av rehabilitering som ordinerats av läkare och köpts av en privat vårdgivare. Försäkringsbolagen ersätter kostnaderna för medicinsk rehabilitering som ges till de egna kunderna.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 13.5.2019