suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Tjänster för krigsinvalider

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

För krigsinvalider med en invaliditet på minst 15 procent är hemservice, bostadstjänster och stöd för närståendevård avgiftsfria enligt socialvårdslagen. Kostnaderna för tjänsterna ersätts enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst.

Med hemtjänst avses: arbetshjälp hemma hos kunden, personlig omsorg och stöd, tjänster som ordnas som stödtjänster: måltids-, städ-, bad-, klädvårds-, transport-, följeslagartjänster, tjänster för rekreation.

Det går även att få hjälp för arbeten i den stadigvarande bostaden med trädgård.

I Åbo ordnas måltidstjänsten för krigsinvalider antingen som kommunens verksamhet eller med lunchsedlar.

Krigsinvalider på minst 20 procent får tillfälliga perioder på anstalt utan avgift.

 

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 1.9.2020