suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Tjänster för hudsjukdomar och allergiologi

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Polikliniken för hudsjukdomar behandlar hudsjukdomar med sällsynta eller oklara diagnoser samt svårbehandlade eksem som kräver specialkompetens.

Polikliniken ordnar därtill behövliga allergitester, undersökningar vid misstanke om yrkeshudsjukdom. ljusbehandlingar, ingrepp, bland annat provtagning från hudförändringar, eksem och tumörer, frysbehandlingar, diagnostisering och behandling av hudtumörer/cancer, handledning i fråga om behandling av eksem och vården hemma, utredning av orsaken till långvariga sår samt handledning i fråga om behandlingen, undersökningar av huden, bland annat dermatoskopi och undersökning med mikroskop, hyposensibilisering och digital uppföljning av födelsemärken.

Gör så här

Till polikliniken för hudsjukdomar kommer man med remiss från en primärvårdsläkare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halsua, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 14.5.2020