suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Tjänster för att utreda faderskap

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Område: Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Utredning av faderskap och avtal om gemensam vårdnad görs hos en barnatillsyningsman. Tjänsten är avsedd för ett barn som fötts utom äktenskap, för barnets mamma eller en man som vill erkänna faderskapet. I dessa fall har erkännandet av faderskap inte tagits emot på rådgivningen.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Syftet med en faderskapsutredning är att samla uppgifter som stöd för att fastställa eller bevisa faderskap. Faderskapet utreds av barntillsyningsmannen i kommunen och bevisas av magistraten. När ett barn är fött under äktenskapet, är den äkta mannen automatiskt far till barnet. Om föräldrarna inte är gifta utreds och bevisas faderskapet.

Mannen kan erkänna sitt faderskap innan barnet föds genom att anmäla det personligen och i närvaro av den blivande modern till en hälsovårdare eller barnmorska vid kommunens moderskapsrådgivning. Faderskapet kan även erkännas till barntillsyningsmannen.

Om barnet har fötts med hjälp av fertilitetsbehandling är barnets far den man som har gett sitt samtycke till behandlingen tillsammans med modern. Om behandlingen har getts åt modern ensam är barnets far den man som har gett sitt samtycke till att bevisa faderskapet i samband med spermadonationen eller som i samförstånd med modern går med på att bevisa faderskapet efter behandlingen.


Servicen tillhandahålls av: 
Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite