suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Tjänster för anpassningsträning

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

En person med funktionsnedsättning eller en allvarligt sjuk person och personens närstående har rätt till anpassningsträning. Målet med anpassningsträningen är att hjälpa den handikappade eller sjuka och hans eller hennes närstående att acceptera de vardagliga problemen som situationen medför. Samtidigt får de stöd i att hitta lösningar som gör det möjligt att leva ett fullvärdigt liv.

Anpassningsträningen kan vara individuell eller gruppinriktad, kortvarig eller återkommande. Träningen kan ordnas som en kurs eller till exempel ges vid hembesök. För genomförandet av anpassningsträningen upprättas en individuell plan.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En person med funktionsnedsättning eller en allvarligt sjuk person och personens närstående har rätt till anpassningsträning. Målet med anpassningsträningen är att hjälpa den handikappade eller sjuka och hans eller hennes närstående att acceptera de vardagliga problemen som situationen medför. Samtidigt får de stöd i att hitta lösningar som gör det möjligt att leva ett fullvärdigt liv.

Anpassningsträningen kan vara individuell eller gruppinriktad, kortvarig eller återkommande. Träningen kan ordnas som en kurs eller till exempel ges vid hembesök. För genomförandet av anpassningsträningen upprättas en individuell plan.

Förordning om service och stöd på grund av handikapp

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärpes Stad
Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Närpes
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 11.12.2019