suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Tionde klasser

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Under det tionde året har den unga möjlighet att klargöra sina studieplaner, repetera sina kunskaper och höja vitsorden på avgångsbetyget. I tiondeklasserna kan man också bekanta sig med yrkesstudier eller gymnasiestudier.

Tioklasserna finns i Helsingfors grundskolorna och i yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto.

Den svenskspråkiga tionde klassen med allmän inriktning finns i Åshöjdens grundskola.

För vem och på vilka villkor

De ungdomar som innevarande eller föregående år gått ut grundskolan och som inte fått en studieplats kan söka till utbildningen.

I Helsingfors är påbyggnadsundervisning i tionde klasser avsvedd för elever från Helsingfors som har avgångsbetyg från grundskolan men som inte har fått en plats i gymnasium eller inom yrkesutbildning.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

De ungdomar som avslutat grundskolan innevarande eller föregående år, och som inte har fått en studieplats på andra stadiet på ett gymnasium eller yrkesläroverk eller som inte använt en erbjuden studieplats, kan söka till tionde klassen, alltså den grundläggande utbildningens påbyggnadsundervisning.

Tionde klassens mål är att utveckla elevens studie- och karriärvalsmöjligheter samt att förbättra möjligheterna för fortsatt utbildning. I tionde klass kan eleven höja sina vitsord på grundskolans avgångsbetyg.

Tionde klassens undervisning stäcker sig över ett läsår. Undervisning ges i minst 1100 timmar. Undervisningen kan även omfatta praktisk arbetslivsorientering samt utökning av samhällskunskap och samhällsfärdigheter.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 30.9.2020