suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Tillstånd för utplantering av fiskar och kräftor

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Man måste ansöka om tillstånd för att utplantera en ny fiskart, ett nytt fiskbestånd eller kräftor. För att beviljas tillståndet ska kunden lämna in tillståndsansökan för utplantering av fiskar och kräftor till den NTM-centrals myndighet för fiskerihushållning i vars område vattendraget för utplanteringen finns. Utöver det möjliga tillståndet från NTM-centralen behövs alltid tillstånd av vattenområdets ägare.

Utplanteringarnas tillståndsprövningar behövs för att uppnå målen för fiskeriområdens planer för nyttjande och vård, försäkra fisk- och kräftbeståndens livskraft och naturens mångfald samt förhindra utspridningen av fisk- och kräftsjukdomar.

Gör så här

Fyll i den utskrivbara blanketten (Tillståndsansökan för utplantering av fiskar och kräftor) och skicka in den som bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett till registratorskontoret vid NTM-centralen. Du kan sända blanketten per post. Adressen finns i blanketten.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Prisuppgifterna finns på webbsidan: Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer.


Tidsfrist

Utplanteraren ska anmäla om utplanteringen till utplanteringsregistret inom tre månader.

Handläggningstid

Tillståndet handläggs inom två månader från att den mottagits i mån av möjlighet, eller om ansökan är bristfällig, efter att den sökande lämnat de handlingar och utredningar som behövs för avgörande av ärendet.

Giltighetstid

Tillståndet är i kraft i högst 5 år.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Savolax
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Mellersta Finland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 10.3.2021