suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Tillstånd för sjukhusapotek

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Tillstånd för sjukhusapotek kan beviljas sjukvårdsdistrikt, kommun, samkommun, sjukhus eller hälsovårdscentral upprätthållen av staten. Sjukhusapotek kan även beviljas tillstånd för läkemedels maskinella dosdispensering och tillverkning enligt avtal.

Gör så här

Tillstånd söks med en fritt formulerad ansökan riktad till Fimeas registratur.

För vem och på vilka villkor

Tillstånd kan beviljas sjukvårdsdistrikt, kommun, samkommun eller sjukhus eller hälsovårdscentral upprätthållen av staten. Föreståndare för sjukhusapotek bör vara provisor legitimerad av Valvira. Maskinell dosdispensering och tillverkning enligt avtal förutsätter tillstånd för sjukhusapotek samt uppfyllda krav enligt läkemedelslagen.

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Tidsfrist

Innan verksamheten inleds

Handläggningstid

Ungefär tre månader

Giltighetstid

Tillsvidare

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFimea
Ansvarig för tjänstenFimea
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Uppdaterad: 18.3.2021