suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Tillstånd för läkemedelscentral

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Tillstånd för läkemedelscentral kan beviljas av ett sjukhus eller en hälsovårdscentral som drivs av en kommun, en samkommun eller staten, en serviceproducent som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård, en inrättning som avses i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda samt fångvårdsväsendet.

Gör så här

Tillstånd söks fritt med en ansökan som lämnas till registratorskontoret vid Fimea.

För vem och på vilka villkor

Tillstånd för läkemedelscentral kan beviljas av ett sjukhus eller en hälsovårdscentral som drivs av en kommun, en samkommun eller staten, en serviceproducent som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård, en inrättning som avses i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda samt fångvårdsväsendet.

Föreståndaren för läkemedelscentralen ska vara en provisor eller farmaceut legitimerad av Valvira.

En serviceproducent eller en inrättning som avses i lagen angående privat hälso- och sjukvård för utvecklingsstörda kan beviljas tillstånd till läkemedelscentral, om de har vårdplatser. Enligt lagen om privat hälso- och sjukvård beviljas en serviceproducent tillstånd till läkemedelscentral i den omfattning som antalet vårdplatser förutsätter.

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Tidsfrist

Innan verksamheten inleds

Handläggningstid

Cirka tre månader

Giltighetstid

Tills vidare

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFimea
Ansvarig för tjänstenFimea
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Uppdaterad: 25.1.2021