suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Tillstånd för industriell tillverkning av läkemedel

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Tillstånd för industriell tillverkning av läkemedel är tillstånd för läkemedelsfabriker, tillstånd för legotillverkning och avtalsanalys. Tillståndet kan beviljas en sökande som uppfyller kraven i 1 § i läkemedelsförordningen.

Gör så här

Tillstånd söks fritt med en ansökan som lämnas till registratorskontoret vid Fimea.

För vem och på vilka villkor

Sökanden ska i sin ansökan ha uppgifter om en ansvarig föreståndare som uppfyller kraven i 9 § i läkemedelslagen samt vid behov en person som uppfyller behörighetsvillkoren i direktivet om läkemedel och veterinärmedicinska läkemedel, om sökanden helt eller delvis ämnar tillverka läkemedelspreparat. Tilläggskraven beskrivs i 1 § i läkemedelsförordningen.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFimea
Ansvarig för tjänstenFimea
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Uppdaterad: 21.1.2021