suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Tillstånd att utse ordningsvakter.

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Om det inte är ändamålsenligt att upprätthålla ordning och säkerhet på något annat sätt och upprätthållandet av ordning och säkerhet kräver det av grundad anledning, kan polisinrättningen på den ort där ett område eller en plats finns eller från vilken ett trafikmedel avgår bevilja tillstånd att utse ordningsvakter som ska bistå polisen eller gränsbevakningsväsendet:

• vid ett verksamhetsställe f ...

Gör så här

På polisens webbplats finns en blankett som kan skrivas ut. Ansökan kan även skickas till polisinrättningen eller polisens serviceställen.

Ytterligare information om att utse ordningsvakter och om ändringar i villkoren finns på polisens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Tillståndet kan förenas med villkor som gäller ordningsvakternas utbildning, bärandet av maktmedelsredskap, tjänstgöringsområde samt placeringen av ordningsvakter och antalet ordningsvakter.

Den polisinrättning som har beviljat tillståndet kan vid behov återkalla tillståndet samt ändra dess villkor eller giltighetstid på grund av sådana förändringar i omständigheterna som inverkar väsentligt på upprätthållandet av ordning och säkerhet inom tjänstgöringsområdet.

Ordningsövervakningsuppgifter på sådana områden och platser som avses i lag får endast skötas av en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen som kan låta uppgifterna utföras av en hos innehavaren anställd ordningsvakt som uppfyller kraven, som på ett godkänt sätt har slutfört utbildningen för väktare eller har ett giltigt godkännande som väktare och som inte har fyllt 68 år.


Giltighetstid

Tillståndet att utse ordningsvakter är i kraft i högst fem år.

Servicen tillhandahålls av

Polisen

Ansvarig för tjänsten

Polisen
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 7.2.2024