suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Tillnyktrings-, avgiftnings- och missbrukarvård

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Tillnyktrings-, avgiftnings- och missbrukarvårdens syfte är att bryta rusmedelscirkeln.

Tillnyktringsvården är avsedd för kortvarig återhämtning för personer som är påverkade av rusmedel. Genom tillnyktringsvård försöker man trygga personens hälsa och säkerhet i situationer där hen inte själv kan sköta om sig själv p.g.a. berusningstillståndet.

Med avvänjningsvård menas att klienten efter riklig och långvarig användning av rusmedel slutar använda dem med hjälp av vårdåtgärder. Målet är att stoppa den onda cirkeln av rusmedelsanvändning, att förebygga och behandla abstinenssymptom och att skapa förutsättningar för fysisk, psykisk och social rehabilitering.

Öppen avgiftningsvård är detsamma som avvänjningsvård, men vården ges som öppenvård. Under avgiftningsvården bor klienten hemma. Man kan även komma för vård i förebyggande syfte om man misstänker att man håller på att förlora kontrollen över användningen av rusmedel. Öppen avgiftningsvård är ett lämpligt alternativ när abstinenssymptomen som rusmedelsanvändningen orsakat inte kräver kontinuerlig uppföljning eller vård dygnet runt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Om man inte förmår sluta använda rusmedel på egen hand, ordnas kortvarig vård dygnet runt för att bryta rusmedelsspiralen. Tillnyktringsvården ger tillgång till en trygg plats för att klara av påverkan av alkohol, narkotika, läkemedel eller annat rusmedel. Vårdperioderna är i allmänhet korta: några timmar, över natten eller högst ett dygn. I samband med tillnyktringsvården får man också råd om hur man söker fortsatt vård. Enheten för tillnyktringsvård (tillnyktringsstationen) kan vara en del av en jourenhet inom hälso- och sjukvården eller förekomma i anslutning till en enhet för avgiftningsvård eller polisens häkte.

Om man inte förmår sluta använda rusmedel med hjälp av öppenvård kan man söka sig till avgiftningsvård dygnet runt via hälsovårdscentralen eller missbrukarvårdens öppenvårdsservice. Målet med avgiftningsvården är att på ett säkert sätt bryta rusmedelsspiralen och motivera till nödvändig fortsatt vård. Perioderna för avgiftningsvård varar i allmänhet några dygn.

Missbrukarvård är en långvarigare vård dit utöver missbrukarvården även hör att stödja livskompetens, mental hälsa och hjälpa till att lösa andra problem som missbruket har medfört. Missbrukarvårdsperioden kan vara två till fyra veckor.

Om personen med missbruksproblem inte själv vill ha vård, kan personen endast tas in för vård mot sin vilja om det är fråga om omedelbar livsfara, hälsan är allvarligt hotad eller om personen är våldsam och orsakar fara för andra.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halsua, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 24.7.2020