suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Tillnyktrings-, avgiftnings- och missbrukarvård

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Tillnyktrings-, avgiftnings- och missbrukarvårdens syfte är att bryta rusmedelscirkeln.

Tillnyktringsvården är avsedd för kortvarig återhämtning för personer som är påverkade av rusmedel. Genom tillnyktringsvård försöker man trygga personens hälsa och säkerhet i situationer där hen inte själv kan sköta om sig själv p.g.a. berusningstillståndet.

Med avvänjningsvård menas att klienten efter riklig och långvarig användning av rusmedel slutar använda dem med hjälp av vårdåtgärder. Målet är att stoppa den onda cirkeln av rusmedelsanvändning, att förebygga och behandla abstinenssymptom och att skapa förutsättningar för fysisk, psykisk och social rehabilitering.

Öppen avgiftningsvård är detsamma som avvänjningsvård, men vården ges som öppenvård. Under avgiftningsvården bor klienten hemma. Man kan även komma för vård i förebyggande syfte om man misstänker att man håller på att förlora kontrollen över användningen av rusmedel. Öppen avgiftningsvård är ett lämpligt alternativ när abstinenssymptomen som rusmedelsanvändningen orsakat inte kräver kontinuerlig uppföljning eller vård dygnet runt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Det finns hjälp att få för att bryta en drogspiral. En tillnyktringsstation kan ta in den påverkade och erbjuda ett tryggt ställe att nyktra till från effekterna av alkohol, droger, läkemedel eller andra rusmedel. I praktiken kan man vara på tillnyktringsstationen i några timmar, över natten eller högst cirka ett dygn. Tillnyktringsstationen ger också råd om var man kan få fortsatt vård.

Via hälsovårdscentralen kan man söka sig till avgiftningsvård, där drogspiralen bryts med hjälp av och under tillsyn av vårdpersonal. I vanliga fall tar det här några dygn. Missbrukarvård är långvarig verksamhet dit det även hör att stödja livskompetens, mental hälsa och hjälpa till att lösa andra problem som missbruket har medfört. Missbrukarvård vid en offentlig eller privat rehabiliteringsanstalt kan ta mellan två och fyra veckor. Eftervården anordnas som öppenvård och kan pågå så länge det behövs.

Om personen med missbruksproblem inte själv vill ha vård, kan personen endast tas in för vård mot sin vilja om det är fråga om omedelbar livsfara, hälsan är allvarligt hotad eller om personen är våldsam och orsakar fara för andra. Offentliga och privata tjänsteproducenter erbjuder avgiftnings- och missbrukarvård.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 25.7.2019