suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands välfärdsområde

Tillfälligt rusmedelsfritt boende för vuxna

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

De tillfälliga rusmedelsfria boendetjänsterna är avsedda för bostadslösa och familjer som av särskilda skäl behöver akut och kortvarig hjälp eller stöd för att ordna sitt boende. Alternativ och möjligheter till tillfälligt boende utreds tillsammans med dig. Tillfälligt boende kan också ordnas som nödboende i akuta situationer där servicebehovet är för några dagar.

De tillfälliga boendetjänster ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Tjänsten tillfälligt boende är avsedd för

- i regel bostadslösa personer,

- personer eller familjer som av särskilda skäl behöver akut och kortvarig hjälp eller stöd att ordna sitt boende och

- mindre bemedlade klienter som inte har möjlighet att själva ordna sitt tillfälliga boende.

- Icke-kommuninvånare (till exempel papperslösa) kan beviljas nödinkvartering.

Tjänsten är drogfri.

Före beviljande av tjänsten utreds tillsammans med en yrkesutbildad person inom socialvården de övriga möjliga primära boendealternativen och -tjänsterna.

Beviljandet av tjänsten tillfälligt boende baseras på en bedömning av en yrkesutbildad person inom socialvården och ett beslut i enlighet med socialvårdslagen. Tjänsten beviljas alltid för en viss tid.

Servicen tillhandahålls av

Västra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 27.3.2023