suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Tillfälligt kort för social- och hälsovårdsområdet

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Det tillfälliga kortet för social- och hälsovården ersätter ett försvunnet, bortglömt eller söndrigt yrkeskort, personalkort eller aktörskort för social- och hälsovården. Den är endast avsedd för tillfälligt bruk. Det tillfälliga kortets giltighetstid är högst tre månader. Efter användningen returneras kortet till registreringsstället.

Korten är försedda med en teknik för passerkontroll som avläses på distans.

På det tillfälliga kortet anges inte kortinnehavarens uppgifter. Samma kort kan användas flera gånger, eftersom kortuppgifterna raderas efter varje användare.

Korten anländer till organisationerna som tomma kortmallar. Man laddar information på dem först när de överlämnas för användning. Ett tillfälligt certifikat laddas på kortet vid registreringsstället.

Gör så här

Organisationens registreringsställe beställer tillfälliga korten i Vartti-systemet. Registreringsstället bör förbereda sig med att ha tillräckligt med kortsmallar.

Kortinnehavaren kan hämta det tillfälliga kortet direkt vid registreringsstället där registreraren aktiverar den för personen. Den som söker tillfälligt kort ska identifieras ändamålsenligt. Det tillfälliga kortets giltighetstid bestäms i samband med överlåtelsen. Kortinnehavaren väljer själv det tillfälliga kortets PIN-koder.

Ett tillfälligt kort för yrkeskort för social- och hälsovården kan ansökas vid alla registreringsställen för offentliga hälsovården. Ett tillfälligt kort för personal- eller aktörskort söks vid det egna registreringsstället.

När kortinnehavaren returnerar det tillfälliga kortet till registreringsstället raderas kortuppgifterna.

För vem och på vilka villkor

Att skapa ett tillfälligt kort förutsätter att personen har en kortansökan i Vartti-systemet.

Tillfälligt kort är avgiftsbelagt för organisationer för andra än tillfälligt kort för yrkespersoner inom social- och hälsovårdens eller personer som hanterar patientuppgifters del.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, engelska, svenska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 9.9.2021