suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Tillfälligt kort för organisationer

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Det tillfälliga kortet är avsett i stället för ett kort som försvunnit, glömts någonstans eller gått sönder. Det är endast avsett för tillfälligt bruk.

Det tillfälliga kortets giltighetstid är högst tre månader. Efter användning returneras det tillfälliga kortet till registreringsstället.

Det finns teknik för distansavläsbar passerkontroll för korten.

På det tillfälliga kortet står inte kortinnehavarens uppgifter. Samma tillfälliga kort kan användas många gånger eftersom kortets uppgifter töms efter varje användare.

De tillfälliga korten är tomma då de anländer till organisationen. Informationen laddas på dem först då de överlåts för användning. Ett tillfälligt certifikat laddas på det tillfälliga kortet på registreringsstället.

Gör så här

Organisationens registreringsställe beställer de tillfälliga korten från Vartti-systemet. Registreringsstället bör se till att det finns tillräckligt med tomma tillfälliga kort.

Kortinnehavaren kan hämta det tillfälliga kortet direkt från registreringsstället där registreraren aktiverar kortet för användning. Den som hämtar det tillfällig kortet ska identifiera sig. Det tillfälliga kortets giltighetstid fastställs då det överlämnas. Kortinnehavaren bestämmer PIN-koderna för det tillfällig kortet själv.

Då kortinnehavaren returnerar det tillfälliga kortet till registreringsstället töms uppgifterna på kortet.

För vem och på vilka villkor

För att det tillfälliga kortet ska kunna skapas förutsätts att en kortansökan har gjorts för personens del i Vartti-systemet.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 2.11.2021