suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Tillfällig småbarnspedagogik

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Tillfällig dagvård är avsedd för dem som behöver dagvård under en viss tid.

Att få hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd eller att ha en dagvårdsplats i en annan kommun utgör inget hinder för att ansöka om en tillfällig plats.

För vem och på vilka villkor

Barn som ännu inte är läropliktiga kan få småbarnspedagogik.

Även en person i läropliktsåldern kan få småbarnspedagogik om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Fråga efter tillfällig småbarnspedagogik från din hemkommun om du behöver vård för ditt barn då och då, Både kommunerna och de privata daghemmen erbjuder möjlighet till tillfällig småbarnspedagogik.

Om du får hemvårdsstöd, kan du använda tillfällig småbarnspedagogik som ordnas av kommunen högst fem dagar under en kalendermånad. Köp av tillfällig vård som ordnas av en privat aktör påverkar inte hemvårdsstödet.

Inom den tillfälliga småbarnspedagogiken utarbetas ingen individuell plan för småbarnspedagogik för barnet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 23.3.2021