suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Tillfällig dagvård

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Tillfällig dagvård är avsedd för dem som behöver dagvård under en viss tid.

Att få hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd eller att ha en dagvårdsplats i en annan kommun utgör inget hinder för att ansöka om en tillfällig plats.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som inte ännu har läroplikt kan få vård.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få dagvård om speciella förhållanden så kräver och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Familjer som behöver vård för sitt barn då och då, kan få tillfällig dagvård. Både kommuner och privata daghem erbjuder möjlighet till tillfällig dagvård. Om familjen får hemvårdsstöd för barnet, får tillfällig dagvård som kommunen ordnar användas högst fem dagar per kalendermånad. Tillfällig privat vård inverkar inte på hemvårdsstödet. Tillfällig vård är alltid sporadisk. Den kan inte reserveras för flera månader i taget.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 24.10.2020