suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Tilldelning av adress

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Sibbo kommun
Område: Sibbo
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Mätnings- och fastighetsenheten upprätthåller kommunens adressregister och adresskarta och tilldelar adressnummer. I detaljplaneområden fastställs gatunamnen i planen. För nya byggplatser tilldelas en adress i samband med beviljande av bygglov.

Finlands Kommunförbund har gett anvisningar om vägnamn i glesbygdsområden. Om ett enskilt adressobjekt finns långt från en namngiven väg, kan ett eget adressnamn ges för dess anslutning. I glesbygdsområden grundar sig adressnumreringen på avståndet mellan startpunkten för vägen till den anslutning som leder till fastigheten. På vänster sida av vägen finns jämna adressnummer och på höger sida udda adressnummer.


Gör så här

Om det handlar om en ny byggplats, fastställs adressen i samband med bygglovet. Det lönar sig att vara i kontakt med kommunens mätnings- och fastighetsenhet i frågor som gäller adressändringar: https://www.sipoo.fi/se/boende_och_miljo/planlaggning/kontaktuppgifter


För vem och på vilka villkor

I detaljplaneområden fastställs gatunamnen i planen. För nya byggplatser tilldelas en adress i samband med beviljande av bygglov.

Tjänsten är avgiftsfri.


Servicen tillhandahålls av: 
Sibbo kommun