suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Telefonservice

Socialjouren

Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Servicespråk: finska, svenska

Du kan kontakta socialjouren dygnet runt vid brådskande behov av barnskydd eller vid en krissituation i familjen.


Kontaktuppgifter

Telefon
+358 447809173
(lna/msa)

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna telefonservice.