suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Telefonservice

Sandbo telefonkontakt

Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Servicespråk: finska, svenska

Du kan kontakta Sandbo enhet för serviceboende med heldygnsomsorg per telefon.


Kontaktuppgifter

Telefon
+358 408065843
(lna/msa)

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna telefonservice.